APR – Avtal, Process och Rådgivning - utgör grundstenarna i vår verksamhet. Avtalsfrågor hanteras dagligen. Framförhållning är viktig och problem kan undvikas om Du kontaktar oss innan avtal undertecknas. Vi vill vara en ändamålsenlig resurs i Din verksamhet och kan ge Dig kvalificerad affärsmässig rådgivning för att nå praktiska och konstruktiva lösningar.

 

Juridisk rådgivning handlar inte enbart om juridisk skicklighet utan även om god service, flexibilitet och tillgänglighet. Tillgänglighet och hög servicegrad är en del av vår affärsidè. Rättegångar - men även förlikningsförhandlingar, skiljeförfaranden och medling ingår som ett led i konfliktlösningsprocessen och utgör en del av vår verksamhet.

 

Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och särskilt fastighetsrätten; d.v.s. rättsregler för användningen av mark och vatten. Specialiseringen inom detta område har varit byråns signum alltsedan starten.

 

Byrån bedriver sin verksamhet i centrala Falun i ljusa och trevliga lokaler – belägna i gamla Falu Sparbanks vackra byggnad.

 

 

Historik:

 

APR Advokatpartner är en etablerad byrå i Falun sedan lång tid tillbaka. Verksamheten startade redan 1992. Bland våra klienter finns företag, kommuner, föreningar, skogsägare, lantbruksföretag m.fl. – d.v.s. alla som äger, nyttjar, eller förvaltar mark, lokaler, fastigheter och vatten. Vår affärsidé är att satsa på vårt specialområde – fastighetsrätt – men vi hanterar ofta affärsjuridik i vid bemärkelse och även andra rättsområden.

 

Med vår spetskompetens inom området konkurrerar vi med avsevärt större advokatbyråer i våra storstäder. Vår byrå kan, inom vårt rättsområde, erbjuda samma kompetens som en större byrå.

Vår adress

Hitta hit!